ระบบประตูอัตโนมัติ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ประตูอัตโนมัติ ที่มีหลักพื้นฐานให้สะดวกในเรื่องของการเปิด-ปิดประตู ปัจจุบันเจ้าของบ้านจึงมีการเลือกติดตั้งกันอย่างแพร่หลาย หรืออาจจะใช้อุปกรณ์เสริมอย่างอื่น ในการควบคุมการปิด-เปิด เช่น เครื่องทาบบัตร คีย์การ์ด หรือเครื่องแสกนลายนิ้วมือ โดยประตูรีโมท จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน  รูปแบบประตูรีโมทนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นประตูบ้าน ประตูรั้ว อาคารสำนักงานต่างๆ

การเลือก MODE ทำงานของระบบประตูอัตโนมัติ (MODE SELECTED)

MODE ทำงานของระบบประตูอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติ นั้นหลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้ว่ามี MODE SELECTED ในการทำงานด้วย ซึ่งก็มีโหมดการทำงานให้เลือกใช้อยู่ไม่กี่โหมดมากนัก ไปทำความรู้จักกันสักหน่อยว่ามีโหมดการทำงานใดให้เลือกใช้บ้าง

– แบบอัตโนมัติ ( Automatic Mode )

เป็นการทำงานโดยการกดปุ่มรีโมทส่งสัญญาณเพื่อสั่งเปิดประตู และ ประตูจะปิดกลับเองโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ ท่านสามารถตั้งเวลาได้หลายระดับตามความพอใจ  ในการใช้งานโหมด Automatic Mode นี้ขอแนะนำให้ ติดตั้ งอุปกรณ์เสริ ม Photo cell Sensor ใช้งานควบคู่กับระบบด้วย

– แบบกึ่งอัตโนมัติ ( Semi-Automatic Mode )

เป็นการทำงานโดยการกดปุ่มรีโมทส่งสัญญาณไปเปิดประตู และ จะต้องกดรีโมทเพื่อส่งสัญญาณไปปิดประตูซ้ำอีกครั้ง Mode นี้เป็น Mode ที่ใช้เป็นมาตรฐานการใช้งาน ทั่วๆไป

– แบบ CONDOMINIUM ( Condominium Mode )

เมื่อกดปุ่มรีโมทส่งสัญญาณเปิดประตูแล้ว จะต้องรอให้ประตูเคลื่อนที่เปิดไป ให้สุดเสียก่อนทุกครั้งจึงจะสั่งปิดได้ ( ไม่สามารถสั่งหยุดประตูได้กลางครัน เฉพาะกรณีเปิดประตูเท่านั้น )

หมายเหตุ  ระบบปิดเปิด ประตูอัตโนมัติ ของท่านได้ติดตั้งให้อยู่ใน Mode การทำงาน Mode ใด Mode หนึ่งอยู่แล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง Mode ที่ใช้งาน โปรดติดต่อฝ่าย “ บริการลูกค้า”

การใช้งาน

  • กดปุ่มที่ตัวรีโมทหรือสวิทซ์กดภายในบ้านค้างไว้ 1 – 2 วินาทีแล้วปล่อย เมื่อต้องการ จะควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน ประตูจะเคลื่อนที่อัตโนมัติเปิด / ปิดจนสุด ถ้ากดปุ่มซ้ำขณะประตูเคลื่อนที่จะเป็นการสั่งหยุดประตูและกดซ้ำอีกครั้งประตูจะเคลื่อนที่ ในทิศทางตรงกันข้าม
  • ขณะกดปุ่มควบคุมที่รีโมทจะต้องมีแสงจากหลอดไฟสีแดงติดสว่าง ระยะรัศมีใน การใช้งานประมาณ 50 – 80 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมและสิ่งกีดขวางบริเวณนั้น