เราคงทราบกันในเบื้องต้นว่า ระบบ Hotel lock เป็นระบบการจัดการบริหารโรงแรม ด้วยระบบควบคุมการเข้าออกประตูโรงแรมแบบอัจฉริยะ ด้วยระบบการทำงานของการควบคุมการ เช็คอิน – เช็คเอ้าท์ ที่สามารถควบคุมวันเวลา เข้าออกให้กับการ์ดที่เปิดประตูได้อัตโนมัติหรือเรียกอีกอย่างว่า เป็นระะบบประตูคีย์การ์ด ซึ่งจะเป็นระบบที่สะดวกและมุ่นเน้นการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก ด้วยการออกแบบโปรแกรมในการสแกนบุคคลที่จะเข้าสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะใช้ตามโรงแรม,อพาร์ทเมนท์ หรือองค์กรต่างๆ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  โดยระบบนี้มีระบบบัตรที่ใช้จัดการกับประตูชนิดต่างๆ ในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นบัตรทำความสะอาด บัตรผู้ดูแลตึก ที่สามารถตั้งเวลาเข้าออกประตูได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น

Hotel lock

ด้วยความสามารถในการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดแบบไม่ต้องสัมผัส ( Contactless Smart Card) ที่ไม่ต้องทำการเสียบบัตรเข้ากับตัวเครื่อง ไม่ต้องมีการรูดบัตร ระบบก็สามารถทำงานได้  และความสามารถเขียนข้อมูลต่างๆลงสู่บัตร ทำให้บัตรสามารถควบคุมเวลาใช้งานให้กับผู้เข้าพักในโรงแรมได้ ถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโรงแรม และป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น ด้วยระบบนี้ต้องมีการเชื่อมโย่งหรือควบคุมไปกับ ระบบ Access Control ในการควบคุมตัวประตูกับคีย์การ์ดของบุคคลนั้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพ

 

ระบบ Access Control คีย์การ์ด keycard

เป็นระบบที่ควบคุมการเข้า หรือออกอัตโนมัติ โดยใช้บัตรคีย์การ์ดบัตรทาบ ใช้ได้ดีกับรุ่นนี้ ราคาถูกเป็น อุปกรณ์สำหรับเข้าผ่านโดยที่เครื่องควบคุม จะประกอบด้วย ส่วน 2 ส่วน หลักคือ ส่วนควบคุม (Controller) การทำงาน และส่วนของ หัวอ่านบัตร (Reader) โดยเครื่องควบคุมจะอ่านข้อมูลในบัตรหากข้อมูลถูกต้อง

จะส่งคำสั่งให้ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ตัวล็อคชุดล๊อคประตูคีย์การ์ดแบบแม่เหล็ก ให้คลายหรือปลดล็อค และเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่นตัวดักจับกันงัด ตัวดักจับควันไฟ ดักจับความร้อน ดักจับการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทำงานต่อไปและหากข้อมูลบัตร ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ทำงานจึงไม่สามารถเข้าผ่านได้

บัตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้า-ผ่าน มี 2 ชนิด คือ บัตร แถบแม่เหล็ก (Magnetic Card)บัตรแม่เหล็กและ บัตร ความถี่ (Proximity Card)

Hotel lock

ส่วนประกอบทั่วไปของเครื่องควบคุมการเข้าออกโดยใช้บัตร

  • หัวอ่านบัตร (Head Reader) เป็นส่วนอ่านและรับข้อมูลจากบัตร และส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุม ส่วนควบคุม (Controller)

มีลักษณะเป็น แผ่นปริ้นหรือ Main Board มีไอซีเป็นตัวทำงานตามคำสั่ง โดยจะตรวจเช็คข้อมูลบัตรที่รับมาจากส่วน หัวอ่านบัตรหากข้อมูลถูกต้องตรงกับที่โปรแกรมไว้ ส่วนควบคุมนี้ ก็จะสั่งให้ อุปกรณ์ต่างๆที่ต่อเชื่อมให้ทำงานตามฟังก์ชั่นที่กำหนด

  • Housing

เป็นพิ้นผิววัสดุภายนอก ทำจากเหล็กหนา ชุบโครเมี่ยมกันสนิม (สำหรับ Magnetic ) และทำจาก PVC ( สำหรับ Proximity ) คีย์แพ็ด (Keypad ) เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลหรือรับการโปรแกรมการทำงานต่างๆ มีลักษณะเป็นแผ่นจากยางมีความเหนี่ยว และ คงทนหมายเหตุ ส่วนประกอบดังกล่าว หากหมดอายหรือเสื่อมอายุการใช้งานสามารถเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่อง

ลักษณะการทำงานของเครื่องในแบบต่างๆ

เครื่องควบคุม ( Controller ) สำหรับบัตร แถบแม่เหล็ก ( Access Control with Magnetic Striper Reader)

เครื่องควบคุม ( Controller ) สำหรับบัตร ความถี่ ( Access Control with Proximity Card )

 

ประเภทการใช้งาน ของ Access Control System

  • เครื่องทาบบัตร แบบ Access control – เครื่องทาบบัตร ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด ได้อย่างเดียว โดยตัวเครื่องจะไม่เก็บข้อมูลการทาบบัตรหรือเวลาการทาบบัตรไว้ ดังนั้นการเลือกใช้งาน เครื่องทาบบัตรจึงต้องคำนึงถึงประเภทของ เครื่องทาบบัตรคีย์การ์ดที่จำเป็น เพื่อตอบโจทย์ในการนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้
  • เครื่องทาบบัตร แบบ Time attendance – เครื่องทาบบัตรที่บันทึกหมายเลขบัตร และเวลา ในการทาบบัตรเก็บไว้บนเครื่อง หรือส่งข้อมูลไปเก็บยังคอมพิวเตอร์
  • เครื่องทาบบัตร แบบ Time attendance and Access control – เครื่องทาบบัตรเหมือนกับแบบแรกแต่เพิ่มความสามารถในการ ควบคุมการเปิด- ปิด เข้าไปบนตัวเครื่อง จึงทำให้เครื่องประเภทนี้มีวามสามารถที่มากขึ้นและนำไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยเช่นกัน