เป็นบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยยิ่งไปกว่านั้นยัง ทางบริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายธุรกิจออกไปในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม โรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยร่วมลงทุนกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, บริษัท คูโบต้า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มารูเบนี่ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเป็น บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท อีไอเอ็ม จำกัด ผู้ผลิตปั๊มน้ำชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจโครงการรับเหมาและให้เช่าปั๊มน้ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมทุนกับผู้นำในด้านปั๊มน้ำระดับโลก จากประเทศเดนมาร์ก ก่อตั้งบริษัท กรุนด์ฟอสโฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในธุรกิจปั๊มน้ำ ในนามบริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายปั๊มน้ำในประเทศไทย

ข้อมูลจาก : https://www.minsen.co.th/th/main/aboutus.php

และด้วยขนาดของ องค์กรของบริษัท มินเซนแมซีนเนอรี่ จำกัด ที่มีขนาดใหญ่ การให้บริการแก่พนักงานในการเข้าออกอาคาร ในส่วนประตูหน้า จึงมีการเลือกใช้ประตูอัตโนมัติ รูปแบบบานเลื่อนเดี่ยว เป็นบานเลื่อนแบบเปิดข้าง เนื่องจากข้อจำกัดของอาคาร รวมถึงช่องทางในการเข้าการความต้องการในการใช้งาน เพราะฉะนั้นการเลือกติดตั้งประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนเดี่ยว จะเหมาะในการใช้งานมากกว่าสำหรับอาคารนี้

มินเซนแมชีนเนอรี่จำกัด

จากข้อสังเกตในทางเข้าออก จะพบกว่า บานประตูเป็นแบบบานกระจกเต็มบาน และมีกรอบอลูมิเนียมสีชา มีการติดตั้งรางประตูอัตโนมัติ ที่มีความยาวมากกว่าปกติ การติดตั้งประตูที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ และเป็นบานกระจก ทำให้มีน้ำหนักของบานประตูมากกว่าบานประตูขนาดปกติ แม้จะมีน้ำหนักมาก แต่รางประตูอัตโนมัติของเรา สามารถใช้งานได้อย่างปกติ ราบรื่น ไม่มีการติดของบานประตู เพราะความสามารถของรางประตูอัตโนมัติของเรา มีรองรับน้ำหนักมากถึง 130 kg

มินเซนแมชีนเนอรี่จำกัด

ขนาดของประตูเมื่อเทียบกับผู้ใช้งานปกติ

ในการใช้งานประตูอัตโนมัติ ความสามารถในการตั้งค่าประตูก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญ เนื่องจากการเปิดปิดของประตูของประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะแบบบานเดี่ยว หรือ บานคู่ เพราะการตั้งค่าในการเปิดปิด ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตั้งค่า เซ็นเซอร์ ให้อ่านค่าได้อย่าง แม่นยำ หากตั้งค่าไม่สมดุล อาจจะทำให้ประตูเปิดง่ายแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็สามารถทำให้เปิดได้ หรือหากตั้งค่าไม่ดีพอ ก็จะไม่เปิดแม้จะมีผู้ที่จะผ่านทางยืนรอ เนื่องจากการตั้งเซ็นเซอร์ไม่ถูกต้องนั้นเอง

นอกจากเรื่องของเซ็นเซอร์ที่เปิดปิดประตูแล้ว ยังมีเรื่องของเซ็นเซอร์กันหนีบของประตู หากการเปิดปิดเป็นไปตามปกติ โดยที่ไม่มีกันหนีบ อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการโดนหนีบได้

มินเซนแมชีนเนอรี่จำกัด

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทาง มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ที่เอื้อเฟื้อในการบันทึกภาพ และเลือกใช้อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติจากทาง XEKA