การสร้างบ้านในปัจจุบัน ถือว่า ต้องมีการวางแผนไว้รอบด้าน ด้วยสภาพอากาศร้อน หรือต้องรับมือกับอุทกภัยน้ำท่วม ที่ถือได้ว่า มีความรุนแรงมากในปัจจุบัน  โดยการออกแบบนั้นมีหลากหลายด้านให้ได้คำนึง ซึ่งแต่ละด้านนั้นมีความสัมพันธ์กัน  หากออกแบบบ้านไม่ดีแล้ว การสร้างบ้านที่ไม่ดีจะตามมาด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยก็ไม่เป็นสุขด้วยเช่นกัน หรืพูดได้ว่า ควรจะสร้างเพื่อความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัย และความเป็นมนุษย์คือ การได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

การออกแบบบ้าน ให้เหมาะสม

การออกแบบบ้าน ให้เหมาะสม

สถานที่ตั้งบ้าน

ถือได้ว่า ความสำคัญของสถานที่ตั้งบ้านนั้นเป็นความสำคัญอันดับแรก ที่เราจำเป็นต้องคิดถึง ในเรื่อของการเดินทางระหว่าง บ้านไปยัง ที่ทำงาน , โรงเรียน , ตลาด , ศูนย์การค้า , สถานีรถไฟฟ้า , ราคาที่ดิน  เป็นต้น  หรือ เรียกง่าย ๆ ว่า ต้องเลือกทำเลที่ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่สมบรูณ์ ที่เดินทางไปมาได้สะดวก  โดยก่อนที่เราจะสร้างบ้านเราจึงควรมองหาบริเวณที่เราสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวก  รวมถึงความปลอดภัยของย่านที่อยู่   เพื่อทำให้รู้สึกอุ่นใจกว่าการสร้างบ้านเดียวที่แต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันเยอะๆเป็นต้น

การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน

การจัดพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนสามารถลดปัญหาขัดแย้งภายในบ้านได้ เช่น การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การทำการบ้าน การนอน การทานอาหาร การทำครัว การสังสรรค์ หรือ ประหยัดพลังงานเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ หรือ ป้องกันเสียง และ กลิ่นรบกวน หรือป้องกันยุง

การออกแบบบ้านให้เหมาะสมการออกแบบบ้าน ให้เหมาะสม

กำหนดสไตล์

การเลือกสไตล์ของบ้าน เป็นการกำหนดขอบเขต เป้าหมาย เพื่อให้จินตนาการของความต้องการมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยปกติแล้วสไตล์ของบ้านมีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งไทยประยุกต์ , Vintage , Loft , Minimal , Tropical , หรือ อาจเลือกเอกลักษณ์ของบ้านจากต่างประเทศ ถึงอย่างไรควรออกแบบบ้านเหมาะกับตัวบ้าน และที่สำคัญควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เรามีด้วย

การดูทิศทางแดดลม

ทำไมต้องดูทิศทางแดด – ลม ก่อนการวางตำแหน่งบ้าน  เพราะว่าเราคงไม่อยากนอนในห้องนอนที่แสนจะร้อนในตอนกลางคืน หรือต้องอึดอัดอยู่ในบ้านที่ไม่มีลมระบายเลย เรื่องพวกนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน มีข้อสังเกตหลายอย่างในการวางตำแหน่งบ้าน  เพื่อให้บ้านทั้งหลังเป็นบ้านที่อยู่อย่างสบาย การออกแบบผังบ้านที่ดีควรออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อให้การอยู่อาศัยภายในบ้านเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด  โดยรวมแล้วจะคำนึงถึงทิศทางของแสงแดด และ ทิศทางลม โดยแสงแดดจะส่องมากในทิศตะวันตก ทิศใต้ ห้องที่ต้องการแสงมาก

การออกแบบบ้าน ให้เหมาะสม

การคำนึงถึงฮวงจุ้ย

ปัจจุบันนี้กระแสความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมีบทบาทมากในการกำหนดรูปแบบในการสร้างบ้านของเมืองไทย  ไม่เพียงแต่ในหมู่ชาวจีน แต่คนไทยก็ยังได้รับอิทธิพลความเชื่อนี้ด้วย แน่นอนว่าตัวผมเองไม่สามารถถึงกับชี้ถูกผิดในหลักวิชานี้ได้ทั้งหมด แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของคนที่เชื่อจำนวนมาก ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองด้วยเหตุผล เป็นการเชื่อตามกันอย่างง่าย แบบที่คนชอบไปขูดหาตัวเลขตามต้นไม้ ความจริงแล้วฮวงจุ้ยมิใช่สิ่งเหลวไหล หากแต่เกิดจากการสั่งสมวิชาความรู้ของคนรุ่นก่อนๆมา  การสร้างบรรยากาศที่ดูน่ากลัวหากฝ่าฝืนข้อห้าม ซึ่งทำให้ผู้ที่ศึกษาขาดการคิดค้นหาเหตุผลที่แท้จริงของเนื้อหาวิชา และ ไม่สามารถปรับแก้วิชาให้เข้ากับสถานการณ์ที่ต่างกัน การใช้หลักการตายตัวที่ใช้ในเมืองจีนจะใช้ได้ในเมืองไทยหรือไม่ หากมีผู้ศึกษาที่มีปัญญาแยกแยะ ค้นคว้าอย่างลึกซึ้งคงจะดีไม่น้อย