สวิตซ์ควบคุม เป็นสวิตซ์ที่ใช้ในการตั้งค่าให้กับประตูอัตโนมัติ ในการควบคุมโหมดการทำงานของประตูอัตโนมัติโดยเป็นแบบไวเลส ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกในการควบคุม ประตูอัตโนมัติ รวมชุดสวิตซ์ควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติ เพื่อใช้ร่วมกับประตูบานอัตโนมัติแบบต่างๆ สำหรับเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

Program Switch

ใช้สำหรับการตั้งค่าประตูอัตโนมัติให้เปิด-ปิดตามต้องการ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ ปิดสนิท (Full lock) เปิดเต็มบาน (Full open) เปิดครึ่งบาน (Half open) เปิดอัตโนมัติ(Automatic) เปิดแบบทางเดียว (One-way open)

Switch Wireless

สวิตช์สำหรับกดเพื่อเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ประตู เปิด-ปิดจากเซ็นเซอร์ เนื่องมาจากความปลอดภัย หรือขนาดสถานที่ สวิตช์ไวเลส สำหรับควบคุมประตูอัตโนมัติของเรา เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ด้วยการกดเบาๆ ประตูอัตโนมัติก็จะเปิดออก ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเปิด-ปิดด้วยตัวเอง

สวิตซ์ควบคุม การทำงานของ ประตูอัตโนมัติ

ระบบการทำงานของระบบสวิตช์

Stainless Push Botton ปุ่มกดเข้าออก แบบฝัง (ATD-SW01)

23-Feb-2015-4-32-46-PM-178×180

ขนาด: 80x30x24 (mm)

Electrical performance: 3A @ 36VDC

Contact output: NO / COM contacts

Temperature: -20 ~ +50oC

Suitable Humidity: 0 ~ 95% (relative humidity)

Weight: 0.1k

สวิตซ์ควบคุม การทำงานของ ประตูอัตโนมัติ

Stainless Push Botton  ปุ่มกดเข้าออก แบบบล็อคลอย (ATD-SW02)

access_control_switch_01-180×180

ขนาด: 80x30x24 (mm)

Electrical performance: 3A @ 36VDC

Contact output: NO / COM contacts

Temperature: -20 ~ +50oC

Suitable Humidity: 0 ~ 95% (relative humidity)

Weight: 0.1kg

สวิตซ์ควบคุม การทำงานของ ประตูอัตโนมัติ

Wireless Control Switch

สวิตซ์ตั้งค่าโหมดการทำงาน (WB3120) ควบคุมการทำงานของประตูอัตโนมัติ  เป็นสวิตช์ที่ใช้ในการตั้งค่าให้กับประตูอัตโนมัติ ในการควบคุมโหมดการทำงานของประตูอัตโนมัติ โดยการทำงานสำหรับสวิตซ์ตั้งค่ารุ่นนี้เป็นแบบไวเลส ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกในการใช้งานประตูอัตโนมัติ